Entreprenader

Entrepenader och projekt

Nedan är några exempel på entreprenader och projekt vi genomfört:

  • Stambyten
  • Hyresgäst- och lokalanpassning
  • Hotellprojekt som omfattat ombyggnation av rum, lobby och gemensamhetsutrymmen
  • Större rörentreprenader
  • Hantering av stora vattenskador

Som ansvarig för ett projekt alternativt del av en entreprenad som följer vi ABT 06.

Så ni kan tryggt låta oss på Partum AB hantera ett framtida projekt alternativt vara en del av det.