Företagspresentation av Partum AB

Partum AB

Partum AB startade 2008, men den egentliga starten var 1997 då företaget E-service bildades. E-service var från början ett renodlat VVS företag.

1999 hade vi ett nära samarbete med företaget M-service som var specialiserat på köksinstallationer. Här föddes tankarna på att skapa ett nytt gemensamt företag som kunde hantera ett större antal viktiga moment som naturligt hänger ihop, och med egen personal.

Partum AB är ett privatägt företag med +20 medarbetare idag men växer organiskt för varje år som går. Vi har en god ekonomi, vilket borgar för långsiktighet och trygghet i allt vi tar oss för.

Vi har idag en organisationsmodell som är optimerad för att utföra de uppdrag vi åtar oss. I denna organisationsmodell säkerställer vi att vi har alla kompetenser och certifieringar som krävs för att leverera god kvalité och kundnöjdhet. Läs mer om våra kunskaper HÄR

Vi har ett uttalat miljöfokus där vi alltid frågar oss vilken miljöpåverkan beslut och arbetsmetoder som vi tar har. Detta är dock ett rörligt mål, vilket gör att vi måste var extremt lyhörda och snabbt göra förändringar där det krävs.

Vi arbetar utifrån vår egen ”Partum modell” som ursprungligen kommer från vårt arbete med kök och badrumsprojekt, i stora drag så bygger den på ett strukturerat arbetssätt med inbyggda löpande kvalitetskontroller. Här är kommunikation och transparens en viktig del, detta omfattar alla inblandade parter i projektet/arbetet inklusive beställaren.