Våra certifieringar och kunskaper – er trygghet!

Kunskap är allt brukar man säga, och i vår bransch är detta mer än en floskel. Våra certifieringar och dokumenterade kunskaper är vår försäkran gentemot er som kund att vi kan och vi får utföra det som vi åtar oss. Det handlar om att ni som kund skall känna trygghet och om mot förmodan olyckan skulle vara framme så är vi försäkrade.

Vi är certifierade av organisationen ”Säker Vatten”. 

Branschreglerna ”Säker Vatteninstallation” är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning.

Partum AB är anslutna till Byggnads (Svenska Byggnadsarbetarförbundet), det innebär att vi har kollektivavtal och följer de regler som gäller för våra medarbetare.

Det skapar en säkrare arbetsmiljö, och en stor trygghet för alla parter.

Partum AB är ett behörigt företag som är utbildat av Byggkeramikrådet och vi har valt att arbeta enligt ”Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum”, som förkortas BBV.

Behörigheten ger rätt att utfärda Byggkeramikrådets kvalitetsdokument, en egenkontroll som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt.

Partum AB är ansluten till Elsäkerhetsverket som är en sammanslagning av EIO (Elektriska installatörsorganisationen) och VVS företagen.

Det handlar om ”Säker el”, och som kortfattat innebär att anslutna företag genomför egenkontroller i enlighet med elsäkerhetslagen från 2017.

”Friskt kopplat hälften brunnet”, eller ”det kittlar i fötterna när man står i duschen” är något ni slipper när ni anlitar oss. 

Vi är aukoriserade att hantera MEPS ärenden, MEPS riktar sig till samtliga parter i ett försäkringsärende så som försäkringsbolag, entreprenörer och fastighetsförvaltare.

Det skapar trygghet och säkerställer att arbetet utförs på ett korrekt sätt och inom de ekonomiska ramar som gäller.

Läs mer om vad MEPS innebär HÄR